Meet and use next generation technologies in advance.

HİZMETLER

BLUE TEAM

#blueteam

BBS Blue Team Nedir?

Blue Team, kuruluşunuzun değerli varlıklarını ve BT altyapısını etkili bir şekilde korumak için güçlü bir savunma sağlar. Saldırıları tespit etmek, önlemek ve bunlara yanıt vermek için en son teknolojileri ve en iyi uygulamaları kullanan siber güvenlik çözümleri sunuyoruz.

BBS Blue Team

Blue Team hizmetlerimiz özelleştirilebilir ve kapsamlıdır, kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmıştır. Ağ güvenliği, sistem güvenliği ve veri güvenliği gibi alanlarda etkili koruma sağlamak için en son teknik ve metodolojileri kullanıyoruz. Ekibimiz, siber saldırıları tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için gelişmiş tehdit istihbaratı, güvenlik olay yönetimi ve olay müdahale tekniklerini benimser.

Blue Team hizmetlerimizle, riskleri azaltmak ve siber tehditlere karşı savunmak için en son teknolojileri ve stratejileri kullanarak kuruluşunuzun sağlam güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz.

Kötü Amaçlı Yazılım Analizi

Malware Analizi, kötü amaçlı yazılımların işlevselliğini, kaynağını ve etkisini anlamak için derinlemesine bir inceleme sürecidir. BBS Blue Team, potansiyel olarak zararlı dosyaları tespit, izole etme ve analiz etme konusunda uzmandır. Bu analizler, saldırının nasıl ve neden gerçekleştiğini anlamak için kritiktir.

Kaynak Kod Analizi

Kaynak Kod Analizi, uygulamaların güvenliğini artırmak için yazılımın kodunun derinlemesine incelenmesidir. BBS Blue Team, kod içindeki potansiyel zafiyetleri, hataları ve kötü niyetli eklentileri tespit eder. Bu, uygulamaların daha güvenli bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olur.

Adli Bilişim

Dijital adli tıp, dijital delillerin toplanması, korunması ve analiz edilmesi konusunda uzmanlık gerektirir. BBS Blue Team, olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak, sorumluları tespit etmek ve gelecekteki benzer olayları önlemek için bu delilleri derinlemesine analiz eder.

Yük Testi

Yük Testi, bir sistem, uygulama veya ağın belirli bir yük altında nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek için yapılır. BBS Blue Team, hizmet kesintilerini önlemek ve performansı optimize etmek için sisteminizin ne kadar yüke dayanabileceğini belirler.

Siber Tehdit İstihbaratı

Siber Tehdit İstihbaratı, güncel ve potansiyel tehditleri tanımlamak, analiz etmek ve bunlara karşı önlem almak için gerekli bilgileri sağlar. BBS Blue Team, dünya genelindeki tehditleri izler ve bu bilgileri müşterilere aktararak proaktif savunma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.

Siber Güvenlik Stratejileri

Siber Güvenlik Stratejileri, organizasyonun güvenlik duruşunu güçlendirmek için bütünsel bir yaklaşım sunar. BBS Blue Team, risk değerlendirmesi, politika oluşturma ve en iyi uygulamaları benimseme konularında rehberlik eder.

Malware Analysis

Malware Analysis is an in-depth examination process to understand the functionality, origin, and impact of malicious software. BBS Blue Team specializes in detecting, isolating, and analyzing potentially harmful files. These analyses are critical to understand how and why the attack occurred.

Source Code Analysis

Source Code Analysis involves a thorough review of software code to enhance the security of applications. BBS Blue Team identifies potential vulnerabilities, errors, and malicious integrations within the code. This assists in deploying applications more securely.

Forensic Informatics

Digital forensics requires expertise in the collection, preservation, and analysis of digital evidence. BBS Blue Team deeply analyzes this evidence to understand how an incident occurred, identify those responsible, and prevent similar future events.

Load Test

Load Testing is conducted to evaluate how a system, application, or network performs under specific loads. BBS Blue Team determines the amount of load your system can withstand to prevent service disruptions and optimize performance.

Cyber Threat Intelligence

Cyber Threat Intelligence provides necessary information to identify, analyze, and take preventative measures against current and potential threats. BBS Blue Team monitors threats worldwide and conveys this information to clients, aiding them in developing proactive defense strategies.

Cyber Security Strategies

Cyber Security Strategies offer a holistic approach to strengthen an organization’s security posture. BBS Blue Team guides in risk assessment, policy formulation, and the adoption of best practices.

Her zaman

Yanınızdayız!

Dünya çapındaki müşterilerimize eşsiz siber güvenlik hizmetleri ve projeleri sunarak Dünyayı korumaya devam ediyoruz.

FAQ

Sıkça Sorulan

Sorular

Blue Team hakkında en çok sorulan sorular

Blue Team, siber tehditlere karşı kuruluşun ağını, sistemlerini ve diğer dijital varlıklarını korumakla görevli ekiptir. Temel olarak savunma odaklıdırlar. Red Team ise, kuruluşun güvenlik mekanizmalarını test eden ve saldırı simülasyonları yapan ekiptir. Kısacası, Red Team saldırırken, Blue Team savunur.

Malware analizi, kötü amaçlı yazılımların kaynağını, işlevselliğini ve etkisini anlamaya yardımcı olur. Bu, kuruluşun bir saldırıyı nasıl ele alacağına ve gelecekteki tehditlere karşı nasıl korunacağına karar vermesine yardımcı olur.

Kaynak Kod Analizi, uygulamalarınızın ve sistemlerinizin kod seviyesinde zafiyetlerini ve hatalarını tespit eder. Bu, potansiyel siber tehditleri önleme ve mevcut güvenlik duruşunuzu güçlendirme konusunda kritik bir adımdır.

Yük testi sırasında, sistemlerinizin yüksek talepler altında nasıl performans gösterdiğini ölçeriz. Bu testler sırasında kesinti yaşanmaması için önceden planlama yaparız. Ancak her durumda, testlerin ne zaman yapılacağı ve potansiyel etkileri konusunda sizinle önceden iletişim kurarız.

Siber Tehdit İstihbaratı, güncel ve potansiyel siber tehditler hakkında bilgi toplama ve analiz sürecidir. Bu bilgiler, organizasyonların siber tehditlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmalarına yardımcı olur.

Siber güvenlik stratejileri oluştururken, kuruluşunuzun endüstri standartlarına, mevcut teknolojik altyapısına, iş hedeflerine, potansiyel risklere ve önceliklerine uygun olarak bir planlama yaparız.