Meet and use next generation technologies in advance.

HİZMETLER

PURPLE TEAM

#purpleteam

BBS Purple Team Nedir ?

BBS Purple Team, Red Team’in proaktif saldırı senaryoları ve Blue Team’in reaktif savunma taktikleri arasında bir köprü görevi görür. Amacı, her iki ekibin de en iyi uygulamalarını, tekniklerini ve stratejilerini birleştirerek bir organizasyonun genel siber güvenlik duruşunu güçlendirmektir. BBS Purple Team, gerçek dünya siber tehdit senaryolarına karşı kuruluşun nasıl tepki vereceğini değerlendirir ve ardından bu tepkileri optimize etmek için stratejiler geliştirir.

BBS Purple Team

Bu yaklaşım, organizasyonların sadece mevcut güvenlik zafiyetlerini değil, aynı zamanda potansiyel tehditlere karşı nasıl tepki vereceklerini de anlamalarını sağlar. BBS Purple Team, bu bilgileri kullanarak proaktif ve reaktif güvenlik stratejilerini birleştirir, böylece müşterilere siber olaylara karşı daha bütünsel ve uyumlu bir tepki mekanizması sunar.

 

BBS Purple Team’in benzersiz yaklaşımı, siber güvenlikte proaktif ve reaktif yaklaşımlar arasında mükemmel bir denge kurar. Bu, organizasyonların sadece bugünkü tehditlere değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyel siber saldırılara karşı da daha iyi hazırlıklı olmalarını sağlar.

Threat Simulation and Response Coordination

The Purple Team simulates real-world threat scenarios while simultaneously coordinating how the organization will respond to these threats. This is critical for understanding both the attack vectors and developing an effective response to such threats.

Integrated Defense Strategy

The Purple Team creates a comprehensive defense strategy by merging the attack scenarios of the Red Team with the defense tactics of the Blue Team. This approach assists the organization in adopting a more holistic stance against cyber threats.

Training and Awareness Programs

The Purple Team organizes staff training and workshops to heighten cybersecurity awareness. This helps employees recognize potential threats and understand how to respond to them.

Continuous Monitoring and Assessment

The Purple Team persistently monitors and evaluates the organization’s cybersecurity posture. This is fundamental for swiftly identifying potential vulnerabilities and taking effective measures against them.

Tehdit Simülasyonu ve Yanıt Koordinasyonu

Purple Team, gerçek dünya tehdit senaryolarını simüle ederken aynı zamanda bu tehditlere organizasyonun nasıl yanıt vereceğini koordine eder. Bu, hem saldırı vektörlerini anlamak hem de bu tür tehditlere karşı etkili bir yanıt geliştirmek için kritiktir.

Bütünleşik Savunma Stratejisi

Purple Team, Red Team’in saldırı senaryoları ve Blue Team’in savunma taktiklerini birleştirerek kapsamlı bir savunma stratejisi oluşturur. Bu, organizasyonun siber tehditlere karşı daha bütünsel bir yaklaşım benimsemesine yardımcı olur.

Eğitim ve Farkındalık Programları

Purple Team, siber güvenlik farkındalığını artırmak için personel eğitimi ve çalıştayları düzenler. Bu, çalışanların potansiyel tehditleri tanımasına ve bu tehditlere karşı nasıl hareket edeceğini bilmelerine yardımcı olur.

Sürekli İzleme ve Değerlendirme

Purple Team, organizasyonun siber güvenlik duruşunu sürekli olarak izler ve değerlendirir. Bu, potansiyel zafiyetleri hızla tespit etmek ve bu zafiyetlere karşı etkili önlemler almak için esastır.

Her zaman

Yanınızdayız!

Dünya çapındaki müşterilerimize eşsiz siber güvenlik hizmetleri ve projeleri sunarak Dünyayı korumaya devam ediyoruz.

FAQ

Sıkça Sorulan

Sorular

Purple Team hakkında en çok sorulan sorular

Purple Team, Red Team’in saldırı ve Blue Team’in savunma yaklaşımlarını birleştirerek bir organizasyonun siber güvenlik duruşunu güçlendirmeyi amaçlayan bir ekiptir. Bu ekip, saldırı senaryolarını simüle ederken aynı zamanda bu tehditlere nasıl etkili bir şekilde yanıt verileceğini koordine eder.

Purple Team, Red veya Blue Team’den üstün değildir. Aslında, bu üç ekibin her biri kendi uzmanlık alanında önemlidir. Purple Team’in amacı, bu iki ekibin çalışmalarını koordine ederek siber güvenlikte daha bütünsel bir yaklaşım benimsemektir.

Purple Team, tehdit simülasyonları, bütünleşik savunma stratejileri, eğitim ve farkındalık programları, sürekli izleme ve değerlendirme gibi bir dizi hizmet sunar.

Purple Team hizmetleri, organizasyonunuzun siber güvenlik duruşunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmenize ve güçlendirmenize yardımcı olur. Bu yaklaşım, sadece bugünkü tehditlere değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyel siber saldırılara karşı da daha iyi hazırlıklı olmanızı sağlar.