Meet and use next generation technologies in advance.

HİZMETLER

RED TEAM

#redteam

BBS Red Team Nedir ?

Red Team, BBS Teknoloji’nin siber güvenlik hizmetlerinin önemli bir bileşenidir. Red Team, müşterilerimizin siber saldırılara karşı güvenlik düzeyini artırmak için gerçek dünya senaryolarını taklit eden bir saldırı simülasyonudur.

BBS Teknoloji Red Team’i, müşterilerimizin ağ güvenlik sistemlerini, uygulamalarını ve iş süreçlerini test etmek amacıyla kurulan özel bir ekipten oluşur. Bu ekip, siber saldırganların kullanabileceği yöntemleri, teknikleri ve taktikleri kullanarak müşterilerimizin sistemlerindeki zayıflıkları tespit etmeye çalışır.

BBS Red Team

Red Team saldırıları, gelişmiş siber saldırı senaryolarını içerebilir ve ağlarınıza, sunucularınıza, uygulamalarınıza ve diğer kritik varlıklarınıza gerçek saldırganların bakış açısından yaklaşır. Bu sayede, mevcut güvenlik önlemlerinin etkinliğini değerlendirebilir, zayıflıkları belirleyebilir ve kritik sistemlerinize yönelik potansiyel saldırıları tespit edebiliriz.

Red Team testleri, savunma mekanizmalarınızın ne kadar etkili olduğunu değerlendirmenin yanı sıra, siber saldırılara karşı hazırlık düzeyinizi de artırmanıza yardımcı olur. Bu testlerin sonucunda, müşterilerimize güvenlik politikalarını iyileştirmek, zayıf noktaları gidermek ve personelin farkındalığını artırmak için öneriler sunarız.

What is BBS Red Team?

Penetration tests are designed to evaluate the resilience of an organization’s information systems against potential cyber attacks from outside or within. BBS Technology identifies vulnerabilities and potential security gaps in your organization with its experienced expert teams. These tests provide crucial insights to strengthen your organization’s cyber security posture.

Forensic Informatics
(Fraud Analysis)

Digital forensics is a field that requires expertise in the collection, preservation, and analysis of digital evidence. BBS Technology utilizes the most advanced techniques to detect, protect, and analyze the evidence behind cybercrimes and other malicious activities. Understanding how an incident occurred and preventing similar future events is critical.

Vulnerability Analysis

Vulnerability analysis is critical for identifying potential security flaws in your systems, applications, and network. BBS Technology detects these vulnerabilities in clients’ IT infrastructures and guides them on how to address them. This is a fundamental aspect of a cyber security defense strategy.

DDOS Service

DDOS attacks aim to disable target systems, services, or networks by overwhelming them with excessive demand. BBS Technology’s DDOS protection service is specifically designed to detect, analyze, and neutralize such attacks. We offer comprehensive protection and support to customers before, during, and after the attack.

Social Engineering

Social engineering exploits the human factor by using manipulative techniques to gain access to information. BBS Technology conducts realistic simulations to assess how prepared your employees are against social engineering attacks. We also offer training to raise awareness among your employees about these types of threats.

Insider Threat Simulations

Red team operations do not only simulate external threats but also consider insider threats. Insider Threat Simulations are designed to demonstrate what a malicious employee or an internal threat within an organization might be capable of. BBS Technology’s Red Team experts emulate real-world scenarios to measure preparedness against attacks that could originate from within. These simulations assist companies in evaluating and enhancing their internal security protocols and policies.

Penetration Test

Sızma testleri, bir organizasyonun bilgi sistemlerinin dışarıdan veya içeriden olası siber saldırılara karşı dayanıklılığını değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. BBS Teknoloji, deneyimli uzman ekipleriyle organizasyonunuzdaki zafiyetleri ve olası güvenlik açıklarını tespit eder. Bu testler, organizasyonunuzun siber güvenlik duruşunu güçlendirmek için kritik içgörüler sağlar.

Adli Bilişim
(Fraud Analizi)

Dijital adli tıp, dijital kanıtların toplanması, korunması ve analizinde uzmanlık gerektiren bir alandır. BBS Teknoloji, siber suçların ve diğer kötü niyetli faaliyetlerin ardındaki kanıtları tespit etmek, korumak ve analiz etmek için en gelişmiş teknikleri kullanır. Bir olayın nasıl meydana geldiğini anlamak ve gelecekteki benzer olayları önlemek kritik öneme sahiptir.

Güvenlik Açığı Analizi

Zafiyet analizi, sistemlerinizde, uygulamalarınızda ve ağınızda potansiyel güvenlik açıklarını belirlemek için kritiktir. BBS Technology, müşterilerinin IT altyapılarında bu zafiyetleri tespit eder ve bunları nasıl ele alacakları konusunda rehberlik eder. Bu, siber tehditlerden korunma stratejisinin temel bir parçasıdır.

DDOS Servisi

DDOS saldırıları, hedefteki sistemleri, servisleri veya ağları aşırı talep ile boğarak hizmet dışı bırakmayı amaçlar. BBS Technology’nin DDOS koruma servisi, bu tür saldırıları tespit etmek, analiz etmek ve etkisiz hale getirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Müşterilere, saldırı öncesi, sırası ve sonrasında kapsamlı bir koruma ve destek sunuyoruz.

Sosyal Mühendislik

Sosyal mühendislik, insan faktörünü hedef alarak bilgiye erişmek için manipülatif tekniklerin kullanılmasıdır. BBS Technology, çalışanlarınızın sosyal mühendislik saldırılarına karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu değerlendirmek için gerçekçi simülasyonlar yapar. Ayrıca, çalışanlarınızı bu tür tehditlere karşı bilinçlendirmek için eğitimler sunmaktayız.

Insider Threat Simulations

Red team operasyonları sadece dış tehditleri simüle etmekle kalmaz, aynı zamanda Insider tehditleri de göz önünde bulundurur. Insider Tehdit Simülasyonları, bir organizasyondaki kötü niyetli bir çalışanın veya içerideki bir tehdidin neler yapabileceğini göstermek için tasarlanmıştır. BBS Technology’nin Red Team uzmanları, içeriden gelebilecek saldırılara ne kadar hazırlıklı olduğunu ölçmek için gerçek dünya senaryolarını taklit eder. Bu simülasyonlar, şirketlerin iç güvenlik protokollerini ve politikalarını değerlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur.

Her zaman

Yanınızdayız!

Dünya çapındaki müşterilerimize eşsiz siber güvenlik hizmetleri ve projeleri sunarak Dünyayı korumaya devam ediyoruz.

FAQ

Sıkça Sorulan

Sorular

Red Team hakkında en çok sorulan sorular

Red team, bir organizasyonun bilgi sistemlerine yönelik potansiyel siber tehditleri ve zayıflıkları belirlemek için gerçek dünya saldırı senaryolarını simüle eden uzman bir ekiptir. Amacı, bir organizasyonun güvenlik duruşunu değerlendirmek, zayıf noktaları tespit etmek ve güvenliği artırmak için önerilerde bulunmaktır.

Penetrasyon testi, belirli bir hedefe veya sisteme yönelik belirli bir güvenlik açığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilir. Red team ise, geniş kapsamlı ve çok yönlü saldırı senaryolarını simüle ederek bir organizasyonun genel güvenlik duruşunu değerlendirir.

Red team operasyonunun süresi, değerlendirilen altyapının büyüklüğüne, kompleksliğine ve belirlenen hedeflere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tipik bir operasyon birkaç hafta ila birkaç ay arasında sürebilir.

BBS Technology’nin red team uzmanları, operasyonları sırasında iş sürekliliğinizi etkilemeyecek şekilde dikkatli çalışır. Her operasyon öncesinde olası etkiler ve sınırlamalar detaylı bir şekilde müşteriyle paylaşılır.

Red team operasyonu sonrasında detaylı bir rapor sunulur. Bu raporda tespit edilen zafiyetler, risk değerlendirmesi, gerçekleştirilen saldırı senaryoları ve önerilen güvenlik iyileştirmeleri yer alır.

Operasyon sonrasında size sunduğumuz raporda, tespit edilen zafiyetler için önerilen çözüm yolları, best practices (en iyi uygulamalar) ve önerilen güvenlik politikaları da bulunmaktadır. Bu bilgilerle zafiyetleri adım adım giderme yolunda ilerleyebilirsiniz.

BBS Technology’nin red team uzmanları, siber güvenlik alanında yılların deneyimine sahip, uluslararası sertifikalara sahip profesyonellerden oluşmaktadır. Ekibimiz, sürekli olarak en yeni sızma testi teknikleri, araçları ve yöntemleri konusunda eğitim alır.