Meet and use next generation technologies in advance.

Covid-19 Nedeniyle Artan Siber Saldırılar

Siber güvenlik, pandemi döneminde önemini daha fazla hissettirmeye başladı. Özellikle uzaktan eğitim ve online çalışma ortamına geçilmesi siber saldırıların yoğunluğunu arttırmış durumdadır. Bu konuda bireysel, kurumsal ya da devletlere yönelik saldırıların olması aslında siber güvenliğin tek bir yapıyı hedef almadığını da gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla hem devletlerin hem de kurum ve firmaların siber güvenlik konusundaki tedbirlerini almaları yaşanacak […]