Meet and use next generation technologies in advance.

OSI Modeli ve Katmanları Nelerdir ?

OSI, “Open System Interconnection” anlamına gelmektedir ve ISO (International Organization for Standardazation) tarafından geliştirilmiştir. Buradaki amaç iki bilgisayar arasındaki iletişimin nasıl olacağı ile ilgilidir. İlk defa 1978 yılında ortaya atılmış olsa da 1984 yılında modelleştirilmiştir. OSI, çeşitli üreticilerin ürünlerinin bağlanabileceği bir ağ için bir sektör etkinliği olarak ortaya çıkmıştır. OSI modeli sabittir yani herhangi bir bilgisayar ağ tipi ya da donanıma […]