Meet and use next generation technologies in advance.

Siber İstihbaratın Önemi

Zamana göre yaşam değişiyor. Değişen yaşam da farklı şartları beraberinde getiriyor. Bazı kavramlar güncelliğini olgusal anlamda korumuş olsa dahi, dönemin şartlarına ayak uydurmak zorunda kalıyor. İstihbarat kavramının tarihçesi çok eskidir. Zamanın durum ve şartlarına göre her devlet ya da kurum istihbarat ağı kurmuştur. Eski zamanlarda casuslar aracılığı ile toplanan istihbarati bilgiler ışığında hareket edilirdi. Tabi […]