Meet and use next generation technologies in advance.

2021 Yılı Siber Tehdit Raporu: Gelişen Siber Saldırılar

Gelişen teknoloji, siber güvenlik istatistiklerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunun sebebi gelişen teknolojiyle eş değerde hatta daha da hızlı bir şekilde siber saldırı teknik ve yöntemlerinin de gelişiyor olmasıdır. Bu nedenle birçok siber güvenlik kuruluşu yıl bazında bunların istatistiklerini çıkarmakta ve bu bilgilere bağlı olarak bir sonraki yıl ne tip saldırıların yoğun olacağı, hangi sektörlere […]