Meet and use next generation technologies in advance.

Yapay Zeka Ve Güvenlik

En basit düzeyde, makine öğrenimi “bilgisayarlar için programlanmadan öğrenilebilme olanağı” olarak tanımlanır. Büyük veri kümelerinde matematiksel teknikleri kullanarak makine öğrenme algoritmaları esas olarak davranış modelleri oluşturur ve bu modelleri gelecekte bir temel olarak kullanır. Peki, bilgi güvenliği alanındaki makine öğrenme uygulamaları nelerdir? lke olarak, makine öğrenme, işletmelerin tehditleri daha iyi analiz etmesine, saldırılara ve güvenlik […]

Artificial Intelligence And Security

At its simplest level, machine learning is defined as “the ability to learn without programming for computers”. Using mathematical techniques in large data sets, machine learning algorithms mainly create behavioral models and use these models as a basis in the future. So, what are the machine learning applications in the field of information security? In […]